KLUBINIAI MOKYMAI


Tai naujas personalo mokymų būdas, kai reguliariai vedami trumpi (2-3 akad. val.) seminarai. Susitikimų su lektoriumi metu per praktinius užsiėmimus ugdomos darbuotojų kompetencijos, sprendžiamos einamosios problemos, iškeliami strateginiai tikslai ir sudaromas veiksmų planas jų įgyvendinimui. Mokymosi procesas neapsiriboja vien tik susitikimais. Jį taip pat sudaro ir susitikimo metu įgytų žinių ir patirties pritaikymas praktikoje.

Kodėl klubiniai mokymai?


Mokytis reikia visą gyvenimą, tai girdime nuolat ir tai yra gryna tiesa, nes tik nuolat atnaujindami savo žinias ir įgūdžius galime atsilaikyti konkurencinėje verslo aplinkoje. Visos įmonės nori, kad darbuotojai tobulėtų, tačiau labai dažnai susiduriama su tuo, kad nėra galimybių darbuotojams palikti darbo vietą visai dienai ir skirti šį laiką mokymuisi. Dabar tai nebėra problema, nes nebėra būtina atitrūkti nuo tiesioginio darbo visai dienai. Juk žymiai paprasčiau yra skirti 2-3 valandas per savaitę susitikimui su lektoriumi ir daryti tai reguliariai.
 
Dažnai po įprastinių mes matome didžiulį darbuotojų užsidegimą ir sustiprėjusią motyvaciją, bet praėjus savaitei ar porai ji nuslūgsta ir motyvacijos lygis grįžta į pradinį. Tai yra normalu, bet juk mes norime, kad darbuotojų motyvacija aukščiausiame taške būtų visa laiką. Didžiulis klubinių mokymų pranašumas lyginant su įprastais yra tai, kad motyvacija yra atnaujinama kaskart susitikus su lektoriumi ir tai vyksta reguliariai.
 
Pritaikant praktines užduotis ir atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes drauge keliami strateginiai tikslai ir sukuriamas jų įgyvendinimo veiksmų planas. Pasiekimai analizuojami kiekvieno bendro susitikimo metu ir remiantis šia analize derinami tolesni veiksmai. Tam, kad kuo greičiau ir efektyviau būtų pasiekti norimi rezultatai.
 
Norint neįstrigti su, atrodo, neįveikiamomis problemomis visada sveika yra pažvelgti į jas iš šalies, todėl lektoriaus darbas yra nukreiptas į kūrybiškų sprendimų atradimą, kurių dėka sutaupomas tiek laikas, tiek pinigai. Klubinių susitikimų metu lektorius padeda pažvelgti į situaciją iš šalies, kas leidžia žymiai greičiau įveikti sunkumus ir pasiekti aukštus rezultatus.

Kaip vyksta klubiniai mokymai?


• Darbuotojai reguliariai susitinka su lektoriumi. (2-4 kartus per mėnesį)
• Susitikimo trukmė apie 2-3 valandas.
• Susitikimo metu aptariami einamieji klausimai, tikslai
• Dalinamasi patirtimi, kaip sekasi siekti tikslų ir spręsti problemas
• Visų aptartų sričių analizavimas ir asmeninių bei kolektyvinių veiksmų planų sudarymas
• Visa tai vyksta kuruojant lektoriui, pritaikant praktinius užsiėmimus ir pateikiant konkretiems poreikiams pritaikytą mokymų medžiagą.
• Pateikiamos užduotys, kurios turi būti atliktos iki kito susitikimo. Tai nėra namų darbai - tai realus pritaikymas to, kas buvo sukurta visiems dirbant drauge.
Tik tokiu būdu dirbant klubiniai mokymai duoda aukščiausius rezultatus!
 

Kam skirti klubiniai mokymai?


• Įmonėms, kurios gali lanksčiai reaguoti ir greitai priimti taktinius sprendimus
• Įmonėms, kurios siekia aukščiausių darbo rezultatų ir, žinoma, pelno.
• Darbuotojų kolektyvams, kurių viduje būtinas glaudus bendradarbiavimas.
• Specialistams, kurių darbas yra orientuotas į aukštus rezultatus.
• Žmonėms, kurie supranta, kad tobulėti reikia nuolat ir yra motyvuoti.

Mob. tel. +370 659 18242+370 659 18242 , el.p. info@mokymaiverslui.lt